kontakt@guidiconsulting.pl
 +48 606 911 700

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) wyjaśnia i opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Podstawa prawna

Polityka ta reguluje zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu tzw. RODO – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zwane dalej Rozporządzeniem.

Administrator danych i cele przetwarzania danych

Wypełniając wyżej wskazany obowiązek informacyjny, o którym szczegółowa mowa w art. 13  Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Guidi Consulting Sandro Guidi, z siedzibą w 32-031 Chorowice, ul. Widokowa 28, zwany dalej Administratorem lub Agencją.
Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, za pośrednictwem podanych na naszej stronie internetowej adresów kontaktowych e-mail. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wysyłania do nas poczty elektronicznej, są przekazywane przez Ciebie dobrowolnie, świadomie i według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
Twoje dane osobowe wykorzystujemy w szczególności do wysyłania Ci informacji poprzez pocztę elektroniczną, jeśli wyrazisz na to zgodę, dotyczącą aktualnie otwartych procesów rekrutacyjnych, które w naszej ocenie są zbieżne z Twoim profilem zawodowym. W dowolnym czasie możesz zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji.
Możemy także przechowywać ciasteczka, tzw. cookies zgodnie ze szczegółowymi zapisami, zawartymi w dalszej części Polityki prywatności.
Agencja Zatrudnienia Guidi Consulting Sandro Guidi dołoży wszelkich starań aby zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Agencji (np. potencjalnych pracodawców, podwykonawców usług, dostawców treści) z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im Twoich danych osobowych, poprzez stosownie zawarte przez nas umowy/klauzule powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na które zaaplikowałeś przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu złożenia aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu złożenia aplikacji.

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas także w następujących celach:

 • aby przeprowadzić i umówić Cię na rozmowę rekrutacyjną,
 • aby zweryfikować zawarte w przekazanyn przez Ciebie CV informacje w zakresie spełniania warunków udziału w procesach rekrutacyjnych,
 • aby prowadzić rejestrs osób, które wniosły prośbę o usunięcie swoich danych osobowych,
 • aby jak najlepiej dostosować treść informacji przekazywanych przez nas zgodnie z Twoimi preferencjami i oczekiwaniami,
 • aby udzielić odpowiedzi na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z nami kontaktujesz,
 • aby wysyłać Ci inne informacje - np. o aktualnie otwartych procesach rekrutacyjnych, które w naszej ocenie są zbieżne z Twoim profilem zawodowym,
 • aby pomóc nam tworzyć i publikować treści, które mogą Cię zainteresować,
 • aby zapewnić, że treści przekazywane za pośrednictwem naszej strony internetowej są przedstawiane w sposób optymalny dla Ciebie i urządzeń, na których je wyświetlasz,
 • aby dalej optymalizować naszą stronę internetową oraz jej zasoby, by była dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań.

W szczególności wykorzystywanie przez nas Twoich danych jest konieczne w celu realizacji wyznaczonych powyżej celów, w zgodzie z Twoimi interesami dotyczącymi prywatności, jak również w przypadkach koniecznych do wywiązywania się przez naszą Agencję z odpowiedzialności prawnej (np. udzielanie informacji uprawnionym podmiotom władzy, organom nadzoru lub organom państwa), czy też do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych (w sytuacji, gdy zgadzasz się na otrzymywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Przekazywanie danych do osób trzecich oraz poza Polskę

Aby zoptymalizować przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci treści, które w naszej ocenie mogą  istotnie wpłynąć na Twoją sytuację zawodową np. poprzez wskazanie Ci oferty pracy, w wyniku której uzyskasz zatrudnienie, przekazujemy Twoje dane osobom trzecim. Przekazanie Twoich danych osobowych ma miejsce w następujących okolicznościach i następującym podmiotom:

 • Dostawcom lub wykonawcom, z którymi okresowo możemy współpracować w celu świadczenia usług w naszym imieniu (np. utrzymywanie treści strony internetowej, świadczenie usług informacyjnych dotyczących aktualnych ofert pracy, kontaktu celem akcesu w procesie rekrutacyjnym). Podmioty te mają siedzibę co do zasady w Polsce lub na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i posiadają dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i zakazem wykorzystania danych osobowych w innych celach. Podmioty te będą także zobowiązane obowiązkiem zachowania poufności wynikającej z podpisanych z nimi umów/klauzul,  
 • Uprawnionym odpowiednimi regulacjami podmiotom, tj. organom państwa, organom nadzoru lub organom ścigania.

Adresy IP i cookies

Agencja Zatrudnienia gromadzi także dane o Twoim komputerze, w tym także (jeśli, są dostępne) o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne o działaniach w zakresie przeglądania i zachowania naszych użytkowników i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby. Z tego samego powodu możemy pozyskiwać dane o Twoim korzystaniu z Internetu poprzez wykorzystanie plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Cookies pomagają nam optymalizować treści i mechanizmy na stronie internetowej celem dostarczania dostosowanej do oczekiwań użytkownika i spersonalizowanej treści. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej nie używamy żadnych plików cookies  o niepożądanym charakterze w celu zbierania danych osobowych. Możemy używać jedynie standardowych plików cookies osób trzecich, takich jak Google Analytics, do śledzenia zachowania użytkownika on-line i uzyskiwania informacji statystycznych (np. liczba odwiedzin strony internetowej). Plik cookie jest przechowywany na urządzeniu użytkownika przez okres nie dłuższy niż dwa lata. W tym celu wykorzystuje się adres IP użytkownika. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka użytkownika przechowuje na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze strony internetowej. Pozwala nam to śledzić, czy użytkownik ponownie odwiedza stronę internetową.

Jeżeli przeglądarka nie zostanie ustawiona tak, by odrzucała pliki cookies, nasz system będzie je wysyłał za każdym razem, gdy użytkownik będzie uzyskiwać dostęp do strony internetowej. Odpowiednie wybranie przez użytkownika ustawień przeglądarki spowoduje odrzucenie plików cookies. Spowoduje to usunięcie wszystkich szczegółów z pliku cookie.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik może również zauważyć linki odsyłające do treści od osób trzecich. Poprzez stronę internetową możliwe jest również dalsze angażowania się w nasze działania i udostępniania informacji innym osobom za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Linkedln. Ta treść jest aktualizowana, dzięki czemu możemy przekazywać użytkownikowi starannie wybrane informacje, które mogą go zainteresować, niemniej jednak może to spowodować, że dostawcy będą przechowywać dodatkowe pliki cookies na urządzeniu użytkownika, nad którymi nie mamy kontroli. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z linku do strony internetowej osoby trzeciej, musi pamiętać, że strona ta ma własną politykę prywatności i politykę dotyczącą cookies i nasza Agencja nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przed przesłaniem swoich danych osobowych na taką stronę użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi zasadami obowiązującymi podczas korzystania ze strony internetowej osoby trzeciej.

Dane użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony tym danym, wymagany właściwymi przepisami prawa.

Bezpieczeństwo danych

Agencja Zatrudnienia dokłada wszelkich starań aby należycie chronić Twoje dane osobowe, w szczególności wykorzystując procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych. Niemniej jednak przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych przez stronę internetową lub do osoby trzeciej, dlatego też wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez Guidi Consulting Sandro Guidi danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 • sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 • usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
 • ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
 • przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie

W celu dokonania jednego z powyższych potencjalny kandydat proszony jest o przesłanie maila na adres e-mail kontakt@guidiconsulting.pl wraz ze stosownym oświadczeniem.

Zmiany Polityki prywatności

Agencja Zatrudnienia jest uprawniona do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy je kierować do Guidi Consulting Sandro Guidi, 32-031 Chorowice, ul. Widokowa 28 lub na adres mailowy: kontakt@guidiconsulting.pl.

 

back